Ouderkerk aan de Amstel


Specifcaties:
Soort schip: Fregat
Jaartal schilderij: 1858
Kapitein: Douwe Hendriks Kramer.
Rederij: Willem Ruys.
Herkomst: Collectie gemeente Ouder Amstel - Ouderkerk a/d Amstel.
Bijzonderheden: In 1858 lag het schip in het IJ te Amsterdam. Willem Ruijs nodigde toen het gemeente-bestuur van Ouder-Amstel uit voor een bezoek aan boord voor een bezichtiging en een eenvoudige maaltijd. Dit als dank voor de toestemming in 1854 om het gemeentewapen op de spiegel te mogen voeren en als herinnering aan zijn jeugd in Ouderkerk. Bij die gelegenheid bood de familie Ruijs het gemeentebestuur een schilderij van het schip aan, gemaakt door de bekende scheepsschilder Jacob Spin. De gemeenteraad was zeer verguld met dit gebaar, besloot het geschenk in dank te aanvaarden en het te doen ophangen boven de stoel van de Voorzitter van de Raad. De bevolking werd uitgenodigd, gedurende een aantal dagen, het kunstwerk te komen bewonderen. Een en ander werd door middel van aanplakbiljetten in de gemeente aangekondigd, zo trots was men.
Het schilderij en het gekalligrafeerde en gezegelde raadsbesluit zijn nog steeds in het gemeentehuis te bekijken.

Tekst op het glas:
"Campagne Fregatschip Ouderkerk a/d Amstel gebouwd te Ridderkerk anno 1854".

Literatuur:
Nederlandse clippers - Ron de Vos.
Uitgave 2003, bladzijde 166.
Speuren en ontdekken in de historie van Ouder-Amstel no.96 - Piet Roos.
Uitgave 2010, bladzijde 90.